TERRY CLOTH VELOUR

Unisex Robe Size women’s size men’s size robe length sleeve length shoulder width
OSFM 8-12 34-42 50” 24” 21”
2XL 14-20 44 - 50 52” 24.5” 22”
5XL 22+ 52+ 53” 25” 24”